Ladies of Genova

Series of drawings for group exhibition “The Great Escape” in Galleria Studio 44, Genova 2008

miaskiniapotokalokairi_webmiaskiniapotoxeimona_webkato_web